Dzień, jak co dzień.

Nasze psie dzieci są zawsze z nami. „Pomagają” nam we wszystkim na swój psi sposób. Jest ich wszędzie pełno. Zawsze radosne i bardzo chętne do „pomocy”. Można tu zobaczyć jak wygląda dzień, jak co dzień w Książęcej.