Hodowla,  Mioty

Emil … „Ten który rywalizuje”

Imię Emil wywodzi się od nazwiska rzymskiego rodu Emiliuszów (Aemilius). Łacińskie słowo aemulor oznacza „tego, który rywalizuje”. Ciężko go z początku oswoić, gdyż posiada niezależną duszę – jeśli stworzy się dla niego bezpieczną przystań w domu – zostanie usidlony. Zapowiada się na godnego przedstawiciela swojej rasy. W jego oczach można zobaczyć „prawda że jestem piękny ?” … I trudno mu tego odmówić. Rozgląda się nieśmiało za swoim człowiekiem.